Оформление отпуска по присмотру за ребёнком до 3-х лет

Оформление отпуска по присмотру за ребёнком до 3-х лет

Повідомлення Dema від 09 червня 2011, 15:20

Очень часто возникает вопрос в какой последовательности оформляется такой отпуск, что он собой представляет, куда идти, куда бежать, чтобы его оформить, можно ли этот отпуск прервать, и как его прервать, чтобы не потерять выплаты по присмотру...обо всём этом и немного больше ниже в статье.
Мне она показалась интересной и написанной на доступном для простого обывателя языке. Одно НО - статья декабрьская, 2010г, и я красным добавила уточнение по поводу стажа для соц. страха.
Статья большая и будет интересна тем, для кого существенным является этот вопрос.

Жінка, яка має дитину віком до трьох років, має право обирати: приступити їй до виконання своїх трудових обов'язків одразу після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи продовжувати догляд за дитиною, оформивши відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504/96-ВР) за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою допомоги відповідно до законодавства. Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінці таку відпустку більшої тривалості (частина четверта ст. 179 КЗпП).

Відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частково (у межах установленого строку) також батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною; особою, що усиновила чи взяла під опіку дитину; одним із прийомних батьків (ст. 179, 1861 КЗпП і ст. 18 Закону № 504/96-ВР).

Оскільки опікунам надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами Законом № 504/96-ВР не передбачено, особа, яка взяла під опіку дитину з пологового будинку, має право оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку одразу після встановлення опіки.

Стосовно надання такої відпустки прийомним батькам, то відпустка надається в порядку, передбаченому законодавством, і може бути використана одним із прийомних батьків, тобто надання відпустки для догляду за дитиною іншим родичам (бабусі, діду тощо) неможливе.

Відпустка не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім'ях) (частина п'ята ст. 20 Закону № 504/96-ВР). Тобто працівниця, яка під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку передала дитину на повне державне утримання, повинна перервати зазначену відпустку та вийти на роботу, оскільки в неї не буде законних підстав для подальшого перебування в такій відпустці. Так само слід вчинити в разі смерті дитини, за якою здійснювався догляд.

Роботодавець у таких випадках повинен протягом п'яти днів після видання наказу про припинення працівницею відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання працівниці (п. 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1751, далі – Порядок № 1751). Інакше він нестиме відповідальність за шкоду, заподіяну державі внаслідок несвоєчасного повідомлення, і відшкодовуватиме цю шкоду в установленому законом порядку (п. 48 Порядку № 1751).

Порядок оформлення відпустки

Статтею 181 КЗпП і статтями 18, 20 Закону № 504/96-ВР встановлено порядок надання жінці або іншим особам, які фактично доглядатимуть за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Цими статтями передбачено, що для оформлення відпустки для догляду за дитиною мати дитини або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має подати відповідну письмову заяву на ім'я керівника та копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини). Особам, які доглядатимуть за дитиною (крім осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину, а також прийомних батьків), крім зазначених документів необхідно подати довідку з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення відпустки для догляду за дитиною, довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку їй припинено (із зазначенням дати), а також документ, що підтверджує споріднення (за можливості).

За роз'ясненнями, наведеними в листі Мінпраці від 10 січня 2008 р. № 1/13/116-08, чинним законодавством не передбачено використання відпустки для догляду за дітьми віком до трьох років, народженими однією матір'ю, одночасно двома чи більше застрахованими особами.

Тобто, наприклад, якщо мати двох дітей віком до трьох років перебуває у відпустці для догляду за однією дитиною до досягнення нею трирічного віку, для надання такої відпустки бабусі для догляду за другою дитиною в цей же період підстав немає (зокрема, немає довідки з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу і не отримує допомогу по догляду за дитиною).

Крім того, у випадку, коли жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, приступає до виконання своїх посадових обов'язків на умовах неповного робочого часу (докладніше про це йтиметься далі), зазначена відпустка не переривається і виплата допомоги по догляду за дитиною не припиняється. Тому, за таких умов, інші родичі також не мають права на оформлення відпустки для догляду за дитиною.

Якщо мати дитини під час відпустки для догляду за дитиною перебуває на лікуванні в медичному закладі, інші родичі не мають права на оформлення зазначеної відпустки, оскільки в такій відпустці перебуває мати дитини.

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом роботодавця. Це пов'язано з тим, що така відпустка надається за бажанням працівника, на відміну від відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, що надається за медичним висновком (на підставі листка непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами) і наказом не оформляється.

Якщо жінка вирішила приєднати невикористану частину щорічної відпустки до післяпологової відпустки, роботодавець зобов'язаний за її заявою видати наказ про надання їй щорічної відпустки. У такому разі наказ про надання працівниці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути видано лише після закінчення невикористаної частини щорічної відпустки.

Жінка може оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як безпосередньо після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, може на свій розсуд неодноразово переривати цю відпустку і виходити на роботу, а потім знову її оформляти. Для цього потрібно подати відповідну письмову заяву на ім'я керівника, в якій зазначити дату, з якої оформляється відпустка для догляду за дитиною. Однак в усіх випадках така відпустка розпочинається з дати, зазначеної в заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (якщо відпустку за бажанням працівника не буде перервано достроково).

Переривання та кожне наступне оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має здійснюватися на підставі наказу роботодавця. При цьому в наступному наказі так само, як і в попередньому, зазначають, наприклад, таке:

«ПЕТРОВІЙ Галині Степанівні, бухгалтеру централізованої бухгалтерії, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 10 лютого 2010 р.

Підстави: заява Петрової Г. П., копія свідоцтва про народження дитини». 

Якщо жінка бажає перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона має подати відповідну заяву на ім'я керівника, в якій зазначити дату виходу на роботу. При цьому день подання працівницею заяви і день виходу на роботу не можуть збігатися. Заява має бути подана принаймні в день, що передує дню виходу на роботу.

Додержання цієї рекомендації дасть змогу дотримати встановленого законом порядку звільнення працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором на час перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Днем закінчення строку трудового договору в такому разі буде день напередодні дня фактичного виходу на роботу основної працівниці. Звільнення працівника, який уклав строковий трудовий договір, провадиться без його заяви за наказом роботодавця.

Наказ (розпорядження) про припинення відпустки для догляду за дитиною основної працівниці може бути, наприклад, такого змісту:

«ДЕМЧЕНКО Наталії Сергіївні, провідному економісту планово-економічного відділу, перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 9 червня 2010 р. у зв'язку з виходом на роботу на повний робочий день.

Підстава: заява Демченко Н. С.». 


Наказ про звільнення працівника, прийнятого на час відпустки для догляду за дитиною, може бути, наприклад, такого змісту:

«СЕРГІЄНКА Семена Гнатовича, провідного економіста планово-економічного відділу, звільнити з роботи 8 червня 2010 р. у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 статті 36 КЗпП.

Підстава: заява Демченко Н. С. (про вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).» 


Запис про надання та переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудової книжки не вноситься, оскільки це не передбачено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58.

Необхідність переривання відпустки для догляду за дитиною та її повторного оформлення виникає, як правило, у працівників, які в період такої відпустки продовжують навчання у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва. Оскільки розмір допомоги по догляду за дитиною значно нижчий за оплату додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, працівниця може обрати більш високооплачувану відпустку у зв'язку з навчанням. Причому вона не повинна відпрацьовувати певний період (навіть один день) перед наданням їй відпустки у зв'язку з навчанням.

Отже, якщо жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримає від вищого навчального закладу довідку-виклик на екзаменаційну сесію,вона має право звернутися до керівника підприємства з проханням надати їй додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням. За роз'ясненням Мінпраці, наданим у листі від 29 травня 2007 р. № 126/13/133-07, чинним законодавством не передбачено підстав для відмови працівниці в задоволенні такого прохання. Для цього вона має подати відповідну заяву на ім'я роботодавця, на підставі якої має бути виданий наказ, що є підставою для припинення виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (додаток 1).

Додаток 1

Зразок заяви про переривання відпустки для догляду за дитиною

Директору ТОВ «Калина»
Сіренку Т. Г.
інспектора відділу кадрів
Соколової О. С. 

ЗАЯВА

Прошу перервати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у зв'язку з участю в лабораторно-екзаменаційній сесії в Донецькому державному університеті з 14 червня 2010 р.

До заяви додаю довідку-виклик на сесію від 5 червня 2010 р. № К-1520.

07.06.2010 
Соколова 


Зразок наказу про переривання відпустки для догляду за дитиною

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА»

НАКАЗ

10.06.2010 
м. Київ 
№ 60-к 

Про припинення відпустки для догляду
за дитиною та надання додаткової
відпустки у зв'язку з навчанням
Соколовій О. С.

НАКАЗУЮ:

СОКОЛОВІЙ Олені Сергіївні, інспектору відділу кадрів, перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у зв'язку з участю в лабораторно-екзаменаційній сесії в Донецькому державному університеті з 14 червня по 3 липня 2010 р.

Підстави:
1. Заява Соколової О. С.;
 
2. Довідка-виклик Донецького державного університету № К-15 від 05.06.2010.

Директор 
Сіренко 
Т. Г. Сіренко 


Відповідно до пункту 20 Порядку № 1751 роботодавець повинен протягом п'яти календарних днів після видання наказу про припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку через надання відпустки у зв'язку з навчанням повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, яка перервала цю відпустку. Приклад листа-повідомлення наведено в додатку 2.

Додаток 2

Зразок листа-повідомлення про тимчасове переривання відпустки для догляду за дитиною

Управління праці та соціального захисту населення
Дніпровського району м. Києва 

Повідомляємо Вас про тимчасове переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку гр. Соколовій Олені Сергіївні з 14 червня по 3 липня 2010 р. у зв'язку з наданням їй на цей період додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням.

Додаток: витяг з наказу про переривання гр. Соколовій О. С. відпустки для догляду за дитиною та надання відпустки у зв'язку з навчанням від 10.06.2010 № 60-к.

Начальник відділу кадрів 
Мороз 
К. С. Мороз Після закінчення відпустки у зв'язку з навчанням наказ про продовження відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не видається. Наказ, згідно з яким працівникові була надана відпустка для догляду за дитиною, продовжується автоматично. При цьому відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не продовжується на кількість днів, протягом яких працівник перебував у навчальній відпустці.

Слід зазначити, що на період сесій відпустку для догляду за дитиною може бути надано іншому працюючому родичу, який фактично доглядатиме дитину. Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону № 504/96-ВР цій особі потрібно за основним місцем роботи подати заяву про надання відпустки, копію свідоцтва про народження дитини, документ, який підтверджує споріднення (за можливості), і довідку з місця роботи матері дитини про те, що вона перервала відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що вона допомогу по догляду за дитиною не отримує (із зазначенням дати).

У разі коли жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, народила другу дитину, наказ про надання відпустки для догляду за другою дитиною має бути видано з наступного дня після дати виповнення першій дитині трьох років. Чинним законодавством не передбачено оформлення одночасно двох відпусток для догляду за першою та другою дитиною віком до трьох років.

Згідно зі статтею 181 КЗпП період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Крім того, такий період зараховується до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (ст. 7 Закону № 2240-III). (уже не зараховується viewtopic.php?f=43&t=1233&p=26807#p26807)

Як зазначено в пункті 13 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тому період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Водночас час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку (п. 3 частини першої ст. 9 Закону № 504/96-ВР).

Жінка, яка працевлаштовується на підприємство, має право з першого дня роботи оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У такому випадку їй слід подати дві заяви: окремо про прийняття на роботу і окремо про надання відпустки для догляду за дитиною. Роботодавець, відповідно, має видати два накази: про прийняття працівниці на роботу і про надання їй відпустки для догляду за дитиною. Це пояснюється тим, що не допускається включення до одного наказу складових, які мають різні строки зберігання. Так, статтею 16 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при КМУ від 20 липня 1998 р. № 41, що є обов'язковим нормативним актом для всіх підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування, встановлені такі строки зберігання наказів:

– про прийняття на роботу, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво – 75 років;

– про надання відпусток – 5 років.

Робота на умовах неповного робочого часу в період відпустки

Частиною восьмою статті 179 КЗпП і частиною четвертою статті 18 Закону № 504/96-ВР визначено, що за бажанням жінки або особи, яка фактично доглядає за дитиною, у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо жінка чи інша особа, яка доглядає за дитиною, стане до роботи на умовах повного робочого часу або на умовах неповного робочого часу, але без оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або перерве цю відпустку, виплата допомоги припиняється.

Як зазначено в статті 14 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-XII жінкам, які в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вийшли працювати на умовах неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, допомога по догляду за дитиною виплачується в повному розмірі.

Відповідно до підпункту 2 пункту 23 Порядку № 1751 виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється з дня початку виконання трудових обов'язків особою, яка доглядає за дитиною. Для продовження отримання цієї допомоги особі необхідно подати до органу праці та соціального захисту населення довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов'язків на умовах неповного робочого часу або вдома в період відпустки для догляду за дитиною (п. 20 Порядку № 1751).

Тобто мають одночасно виконуватись дві умови, за яких виплата допомоги продовжується:

– жінка оформила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і продовжує перебувати в цій відпустці;

– під час зазначеної відпустки працює на умовах неповного робочого часу.

Нагадаємо, що відповідно до статті 56 КЗпП на прохання жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у т. ч. таку, що перебуває під її опікуванням, роботодавець зобов'язаний встановити їй неповний робочий час тієї тривалості, про яку вона попросить. Зазначена гарантія поширюється і на тих працівників, яким згідно із законодавством установлено скорочену тривалість робочого часу. Зокрема це стосується вчителів, яким згідно зі статтею 51 КЗпП встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV педагогічне навантаження вчителя, тобто час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, – це 18 навчальних годин на тиждень, що становлять тарифну ставку. Тобто педагогічне навантаження вчителя обсягом менше ніж 18 годин на тиждень є неповним робочим часом. При цьому неповний робочий час може бути запроваджено на визначений строк або без обмеження строком. У разі встановлення неповного робочого часу оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Отже, за нормами статті 56 КЗпП роботодавець не має права відмовити жінці, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виявить бажання працювати на умовах неповного робочого часу, і зобов'язаний встановити їй тривалість робочого часу, про яку вона просить. При цьому чинне законодавство не встановлює обмежень щодо тривалості неповного робочого часу, за якої зберігається виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Неповним є робочий час, менший за встановлені норми. Він може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня чи одночасно шляхом зменшення кількості днів роботи протягом тижня і кількості годин роботи протягом дня.

Встановлення неповного робочого часу оформлюється шляхом подання працівником відповідної заяви і видання наказу (розпорядження) про встановлення неповного робочого часу, наприклад, такого змісту:

«1. ПЕТРЕНКО Марії Володимирівні, провідному економісту відділу матеріально-технічного постачання, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 1 березня до 15 липня 2010 р.

2. Встановити Петренко М. В. на період цієї відпустки неповний робочий тиждень (понеділок, середа, п'ятниця) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

Підстави: заява Петренко М. В., копія свідоцтва про народження дитини.» 

Слід мати на увазі, що законодавством не визначено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу, – на підприємстві, з яким вона перебуває в трудових відносинах і на якому їй надано відпустку для догляду за дитиною, чи на іншому підприємстві. Отже, вона має право працювати як на тому самому, так і на іншому підприємстві або вдома, при цьому вона не буде позбавлена права на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо жінка виходить на роботу на інше підприємство, то відповідний трудовий договір на умовах неповного робочого часу має ознаки трудового договору за сумісництвом. У такому разі слід пам'ятати, що для сумісників – працівників державних підприємств законодавством встановлено межу тривалості робочого часу: не більше 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245).

Якщо за основним місцем роботи жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й одночасно виявила бажання стати до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою (професією), за якою вона працювала до відпустки і яка зберігається за нею на період перебування в такій відпустці, укладення окремого трудового договору за сумісництвом законодавством не передбачено.

Згідно з частиною третьою статті 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тому жінка, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює на умовах неповного робочого часу, має право на отримання щорічної відпустки повної тривалості. При цьому відпустка для догляду за дитиною не переривається і за жінкою зберігається право на допомогу по догляду за дитиною (лист Мінпраці від 23 січня 2007 р. № 13/13/116-07). Це узгоджується зі статтею 9 Закону № 504/96-ВР, згідно з якою до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка.

Запис про те, що жінка працює на умовах неповного робочого часу, до трудової книжки не вноситься. Час такої роботи на загальних підставах зараховується як до загального стажу роботи, так і до стажу роботи за спеціальністю.

Статтею 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III визначено вичерпний перелік випадків, за яких допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають. Тимчасова непрацездатність особи в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як підстава для відмови в наданні допомоги в цій статті не зазначена. Тому в разі тимчасової непрацездатності особи, яка працює на умовах неповного робочого часу в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, листок непрацездатності оплачують на загальних підставах.

Водночас згідно з підпунктом «б» пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 р. № 455, листок непрацездатності у зв'язку з хворобою дитини під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не видається. Отже, в такому разі немає підстави (листка непрацездатності) для надання застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною.

У разі тимчасової непрацездатності матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, листок непрацездатності для догляду за здоровою дитиною видається іншій застрахованій особі, якій цей листок оплачується з першого дня за весь період захворювання матері (частина п'ята ст. 35 Закону № 2240-III). (интересно - GalaBriz воспользовалась этим правом? мы вот тут это обсуждали viewtopic.php?f=43&t=1399#p22969)

Важливо:

На жінок, які в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюють на умовах неповного робочого часу або вдома, поширюються такі гарантії:
– вони одержують допомогу по догляду за дитиною;
– час такої роботи зараховується до загального стажу і стажу роботи за спеціальністю;
– час такої роботи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку;
– щорічна відпустка надається повної тривалості, оскільки така робота не обмежує обсяг трудових прав жінки;
– у разі тимчасової непрацездатності жінки листок непрацездатності оплачується їй на загальних підставах.

Збереження місця роботи за особою, яка перебуває у відпустці

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону № 504/96-ВР право на відпустку (у т. ч. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) забезпечується гарантованим наданням відпустки відповідної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади).

Збереження місця роботи (посади) за працівницею, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, обумовлює строковість трудового договору для працівника, якого роботодавець має право прийняти на роботу на період відсутності основної працівниці або перевести тимчасово на цю посаду за його згодою.

У заяві такого працівника та в наказі про тимчасове переведення чи прийняття на роботу має бути чітко визначено, що трудовий договір укладається (переведення здійснюється) на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основної працівниці до дня фактичного виходу її з відпустки. Приклади формулювань заяв і наказів наведено в додатку 3.

Додаток 3

Зразки формулювань заяв про прийняття на роботу за строковим трудовим договором і про тимчасове переведення

«Прошу прийняти мене на роботу до централізованої бухгалтерії за строковим трудовим договором з 22 лютого 2010 р. на період перебування Івашкевич С. В., провідного бухгалтера, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня її фактичного виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною.»

«Прошу перевести мене на роботу до цеху № 5 машиністом крана за строковим трудовим договором з 20 квітня 2010 р. на час перебування Мельничук Н. О. у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу її з відпустки для догляду за дитиною.»

Зразки формулювань наказів про прийняття на роботу та про тимчасове переведення

«СМИРНОВУ Галину Іванівну прийняти на посаду провідного бухгалтера централізованої бухгалтерії за строковим трудовим договором з 22 лютого 2010 р. на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Івашкевич Світлани Володимирівни до дня її фактичного виходу з відпустки для догляду за дитиною, з посадовим окладом ___ на місяць.

Підстава: заява Смирнової Г. І.»


«ВЕРБЕНКО Юлію Сергіївну, машиніста крана цеху № 3, перевести до цеху № 5 машиністом крана тимчасово на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Мельничук Наталії Олексіївни з 20 квітня 2010 р. до дня фактичного виходу Мельничук Н. О. з відпустки для догляду за дитиною.

Підстава: заява Вербенко Ю. С.» 


Особливістю трудового договору, укладеного з працівником на час перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною, є те, що дія договору припиняється не лише тоді, коли дитині, яку доглядають, виповниться три роки, а й тоді, коли основна працівниця виявить бажання перервати відповідну відпустку і вийти на роботу на повний робочий день.

У разі виходу на роботу основної працівниці на повний робочий день (достроково або після закінчення строку відпустки), роботодавець за день до її виходу на роботу зобов'язаний припинити дію строкового трудового договору, укладеного з іншим працівником, за пунктом 2 статті 36 КЗпП. Інакше, якщо після закінчення строкового трудового договору трудові відносини фактично триватимуть і жодна зі сторін не висуне вимогу про їх припинення, дія договору вважатиметься продовженою на невизначений строк (ст. 391 КЗпП).

Якщо працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, виявила бажання працювати на умовах неповного робочого часу, не перериваючи відпустки, а на її посаді працює інший працівник за строковим трудовим договором, укладеним на період цієї відпустки, роботодавець не має права звільняти останнього.

За згодою працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років, вона може виконувати (з урахуванням кваліфікації) роботу на іншій вільній посаді на умовах неповного робочого часу. Якщо на цей час на підприємстві немає вакантних посад, роботодавець має право відмовити їй у виході на роботу на умовах неповного робочого часу в період зазначеної відпустки.

Оскільки законодавство не визначає, де саме особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, має право працювати на умовах неповного робочого часу, працівниця може влаштуватися на роботу на інше підприємство.

Як варіант, працівника, який працює за строковим трудовим договором, за його згоди можна перевести на неповний робочий день (півставки), не звільняючи з роботи, а основна працівниця працюватиме також у режимі неповного робочого дня (на інші півставки), продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною і отримувати відповідну допомогу.

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основна працівниця може повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке за нею зберігається.

 

Ірина Єременко 
Експерт із питань соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 


 «Кадровик України», грудень 2010 р., № 12 (48), с. 36 (http://www.profpressa.com/KU.html)

Дата підготовки 01.12.2010 Журнал «Кадровик України»
___________ 
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
http://www.ligazakon.ua
Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет твои слова
Аватар користувача
Dema
Ангел
Ангел
 
Повідомлення: 6428
З нами з: 07 листопада 2008, 12:47
Blog: View Blog (0)

Re: Оформление отпуска по присмотру за ребёнком до 3-х лет

Повідомлення Dema від 20 червня 2011, 11:41

Отпуск для студентов

Министерство образования выступило в защиту права студентов на отпуск по беременности и родам

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.05.2011 р. N 1/9-353


Керівникам вищих навчальних закладів  


Щодо надання академічних відпусток по вагітності та пологах

Враховуючи звернення громадських студентських організацій про порушення деякими вищими навчальними закладами прав студентів на отримання відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, Міністерство інформує.

Згідно з положеннями статті 45 Закону України "Про вищу освіту" особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану. До таких обставин слід відносити надання зазначеним особам відпусток, передбачених Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки", у зв'язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я від 06.06.96 N 191/153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 24.06.96 за N 325/1350, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, надаються згідно із законодавством.

 
Перший заступник Міністра  Є. М. Суліма 
Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет твои слова
Аватар користувача
Dema
Ангел
Ангел
 
Повідомлення: 6428
З нами з: 07 листопада 2008, 12:47
Blog: View Blog (0)

Re: Оформление отпуска по присмотру за ребёнком до 3-х лет

Повідомлення Dema від 26 липня 2011, 14:59

ЛИСТ

від 02.06.2011 р. N 175/13/116-11

Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах


У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> лист і повідомляється.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Враховуючи зазначене, у наведеному у листі випадку працівниці, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на підставі листка тимчасової непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується допомога по вагітності та пологах, тобто відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами не оформляється.

Слід також зазначити, що у випадку коли жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, народила другу дитину, наказ про надання відпустки для догляду за другою дитиною має бути видано з наступного дня після дати виповнення першій дитині трьох років. Чинним законодавством не передбачено оформлення одночасно двох відпусток для догляду за першою та другою дитиною віком до трьох років.

Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на цей час визначаються статтею 14 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", згідно з якою допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У наведеному випадку жінка вже перебуває у відпустці для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку і на підставі витягу з наказу роботодавця про надання їй цієї відпустки отримує допомогу по догляду за дитиною. Підставою для отримання допомоги по догляду за другою дитиною мають бути копія свідоцтва про народження другої дитини, витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання їй відпустки для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку, копія листка непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, а також заява жінки про призначення їй такої допомоги, оскільки згідно зі ст. 15 зазначеного Закону допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога. Ця допомога має виплачуватися після закінчення листка тимчасової непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.

У подальшому після виповнення трирічного віку першій дитині підставою для продовження виплати їй допомоги по догляду за другою дитиною має бути витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання їй відпустки для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку, який видається з наступного дня після виповнення трирічного віку першій дитині.

  

Директор Департаменту О. Товстенко
Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет твои слова
Аватар користувача
Dema
Ангел
Ангел
 
Повідомлення: 6428
З нами з: 07 листопада 2008, 12:47
Blog: View Blog (0)

Re: Оформление отпуска по присмотру за ребёнком до 3-х лет

Повідомлення Dema від 04 серпня 2011, 09:49

Допомога пo догляду за дитиною до 3 років – 2011

Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.

Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.

На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.

Строк протягом якого виплачується допомога


Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.

Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною

Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.

Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки – допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.

Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

- Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 08.06.06 №215. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення.

- Копію або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);

- Копію свідоцтва про народження дитини;

- Копію трудової книжки;

- Довідку з місця навчання – для тих хто вчиться;

- Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;

- Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;

- Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний;

- Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку. Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.

У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини

Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.

Як відбувається виплата допомоги

Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.


Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років


Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.

Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2011 року – 941 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.

До членів родини відносять:

- чоловіка (дружину);

- рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);

- неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2 груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;

- непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу необхідно:

А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;

Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку із змінами доходів сім’ї

У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні


Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 4897733506

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 6075354378

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 4897733506


http://i-law.kiev.ua/?p=154
Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет твои слова
Аватар користувача
Dema
Ангел
Ангел
 
Повідомлення: 6428
З нами з: 07 листопада 2008, 12:47
Blog: View Blog (0)


Повернутись в Сімейне законодавство

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

::